קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
תוכניות ביטוח
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
מידע וכלים
שאלות נפוצות
איתור רופא
מילון מושגים
ניוזלטר - "השקל שלך"
הרשמה לניוזלטר
שקל סוכנות
צור קשר

איך לפעול בעת תביעה?

בהיוודע על צורך ביטוחי כלשהו המכוסה על פי הביטוח הרפואי, אנשי השרות בשקל יטפלו עבורך במכלול הרחב של התביעה אל מול כל חברות הביטוח.


מה עושים במקרה תביעה?

כל חומר מקורי הנדרש יש לשלוח לסוכנות הביטוח על פי הכתובת בגב החוברת. לצורך בירור החבות יתכן כי תתבקש/י להמציא מסמכים רפואיים נוספים.
חשוב לציין בטופס הגשת התביעה מס' טלפון ליצירת קשר טלפוני.

 

הפירוט:

הכיסוי הביטוחי

מסמכים נדרשים להגשת התביעה

האם נדרש אישור מוקדם של הפניקס

השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל 1. טופס תביעה - למילוי ע"י מבוטח/ת.
2. טופס דווח טיפולים רפואיים - למילוי על ידי רופא
    שאבחן לראשונה את הבעיה הרפואית.
3. מסמכים רפואיים (סיכומי שחרור, תוצאות בדיקות
    אבחנתיות, בדיקות מעבדה ) מסמכים רפואיים
    מחו"ל (במידה ויש).
4. המלצה של רופא מומחה בתחום הרלוונטי.
כן
טיפול תרופתי כלל התרופות
1. טופס תביעה למילוי על ידי המבוטח
2. טופס תביעה לתרופה - למילוי ע"י הרופא
3. מסמכים רפואיים הכוללים אבחנה+היסטוריה רפואית
4. מרשם
5. מכתב דחייה מקופת חולים
6. קבלות מקוריות
תרופות למחלת הסרטן
בנוסף למסמכים הנדרשים מעלה, אנו מבקשים לקבל:
1. משקל, גובה
2. מכתב הפנייה של האונקולוג הכולל תוכנית טיפולים

הורמון גדילה
בנוסף למסמכים הנדרשים מעלה, אנו מבקשים לקבל:
1. משקל בלידה
2. גובה הורים
3. עקומת גדילה מגיל 0
4. בדיקות מעבדה של הורמון גדילה
5. ייעוץ גנטי בהשוואה להורים
6. מחלות כרוניות שסובל מהם המבוטח
7. עקומת גובה ומשקל
8. גיל עצמות

 לתשומת לבך: במקרים מסוימים קיימת אפשרות
  לרכישת התרופה בסניפי סופר פארם ועליך לשלם
  רק את ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
 בתרופות שהינן יקרות, יבדוק המבטח אפשרות
  לרכוש את התרופה ישירות ולהביאה לכתובת
  הרצויה.
 לקבלת הסבר מפורט, המבטח יצור עמך קשר
  טלפוני לאחר בדיקת הזכאות.

כן

ניתוח בבית חולים פרטי 1. טופס תביעה - למילוי ע"י המבוטח/ת
2. טופס דווח טיפולים רפואיים- למילוי על ידי רופא שאבחן לראשונה את הבעיה הרפואית.
3. הפנייה לניתוח הכולל שם בית חולים ושם מנתח.

כן

התייעצות עם רופא מומחה/ מרדים לפי ניתוח והתייעצות עם הרופא המנתח לאחר ביצוע הניתוח בנוסף למסמכים הרפואיים הנדרשים לאישור הניתוח לפי המצוין לעיל, יש לצרף קבלות מקוריות או אישור קופת החולים על גובה ההחזר (במידה והתקבל החזר מקופ"ח).

כן

בדיקות הדמיה בעת אשפוז 1. טופס תביעה - למילוי ע"י המבוטח/ת
2. המלצה על ביצוע הבדיקה
3. קבלות מקוריות/ העתקי קבלות (יש לצרף אישור מקופ"ח על גובה ההחזר)
כן
שירותי הסעה באמבולנס 1. קבלה מקורית
2. סיכום שחרור מבית החולים
לא
ניתוח בבית חולים ציבורי או פרטי ללא מעורבות המבטח 1. טופס תביעה - למילוי ע"י המבוטח/ת
2. טופס דווח טיפולים רפואיים- למילוי על ידי רופא
    שאבחן לראשונה את הבעיה הרפואית.
3. סיכום שחרור מלא מבית החולים.
4. קבלות מקוריות (במקרה ובוצע ניתוח באופן פרטי
    ושולם עבורו שלא באמצעות המבטח).
לא
מוות כתוצאה מניתוח 1. סיכום שחרור מבית החולים
2. תעודת פטירה
3. צו ירושה או צוואה
לא
אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה מניתוח 1. סיכום שחרור מלא מבית החולים
2. דוח ניתוח
3. אישורי מחלה מהרופא המטפל
כן
שימוש בטכנולוגיות רפואיות בישראל או בחו"ל 1. טופס תביעה - למילוי ע"י המבוטח/ת
2. טופס דווח טיפולים רפואיים- למילוי על ידי רופא
    שאבחן לראשונה את הבעיה הרפואית.
3. סיכום טיפול מלא מהרופא המטפל. .
4. קבלות מקוריות (במקרה ובוצע ניתוח באופן פרטי
    ושולם עבורו שלא באמצעות המבטח).
כן
טיפול מחליף ניתוח בישראל או בחו"ל 1. טופס תביעה - למילוי ע"י המבוטח/ת
2. טופס דווח טיפולים רפואיים- למילוי על ידי רופא
    שאבחן לראשונה את הבעיה הרפואית.
3. אישור על הצורך בניתוח.
4. הפנייה לטיפול מחליף ניתוח.
כן
ניתוחים בחו"ל 1. טופס תביעה - למילוי ע"י מבוטח/ת
2. טופס דווח טיפולים רפואיים- למילוי על ידי רופא
    שאבחן לראשונה את הבעיה הרפואית.
3. מסמכים רפואיים (סיכומי שחרור, תוצאות בדיקות
    אבחנתיות, בדיקות מעבדה ),מסמכים רפואיים
    מחו"ל (במידה ויש ).
4. המלצה של רופא מומחה בתחום הרלוונטי.
כן
ביטוח סיעודי • טופס תביעה סיעודית - למילוי ע"י המבוטח/ת
• שאלון הערכה תפקודית - למילוי ע"י הרופא
  המטפל.
כן
 מוקד שירות הלקוחות ומידע כללי

 

ביטוח בריאות
לומדה
ביטוח בריאות קבוצתי
ביטוח בריאות מורחב
שאלות נפוצות
ביטוח סיעודי
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011