קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
ביטוחי פרט
ביטוח עיסקי
אבדן רווחים
ביטוח כלפי צד שלישי
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מוצר
דירקטורים ונושאי משרה
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח שבר מכני
ביטוח ציוד מכני הנדסי
שירות ומידע ללקוח
צור קשר

ביטוח עסק (רכוש)

ביטוח הרכוש מגן על אנשים פרטיים, על בתי העסק וחברות מפני נזקים בלתי צפויים, כגון נזקי אש, סופה, סערה, רעידת אדמה וכדומה. בעקבות נזק, האדם הפרטי או בית העסק נכנס למצוקה כלכלית, והביטוח מהווה עבורו פתרון הכרחי.

חשוב מאוד לערוך ביטוח נכון העונה על צרכי המבוטח. הביטוח משמש אמצעי נוסף במסגרת ניהול הסיכונים של האדם הפרטי או החברה העסקית, והוא מיועד לכל אדם או גוף אשר עלול להינזק כספית כתוצאה מחשיפתו לאירוע ביטוחי.

לביטוח הרכוש מתחלק לשניים: נזק ישיר לרכוש המבוטח ונזק עקיף (נזק תוצאתי). ביטוח רכוש עבור נזק ישיר מכסה נזקים ממשיים ברכוש כמו נזקים לאחר שריפה, פריצה, נזקי טבע ועוד.

בפוליסת ביטוח רכוש מתחייבת חברת הביטוח לכסות כל נזק בלתי צפוי ופתאומי.

הכיסוי יכול להיות על בסיס:

 "אש מורחב" - כיסוי נזקים מתוך רשימה סגורה. הכיסוי השכיח ביותר.
 "כל הסיכונים" - כיסוי נזקים ובתנאי שאינם מופיעים ברשימת החריגים.

רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח רכב
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח אחריות מקצועית
google+ youtube
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011