קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
ניהול ביטוח פנסיוני
עזיבת עבודה
המלצות והנחיות
קרן השתלמות, קופת גמל וביטוח בריאות וסיעוד
פיצויי פיטורים
תהליך סיום עבודה
טפסים להורדה
שאלות ותשובות
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות

ביטוח מנהלים וקרן פנסיה

חשיבות שמירת תוכניות הביטוח הפנסיוני:

תוכניות לביטוח פנסיוני מסוג ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה,כוללות בתוכן חיסכון לגיל הפרישה וכן כיסוי
ביטוחי למקרה נכות ומוות, על כן אנו ממליצים לשמור עליהן ולהמשיכן.
מאחר ובמהלך השנים חלו שינוים בתנאי החיסכון הפנסיוני, הקפאת התוכנית הוותיקה שלך ופתיחת
תוכנית אחרת תחתיה, עלולה לגרום לך לנזק בלתי הפיך.

האפשרויות העומדות בפניך לשמירת התוכניות הפנסיוניות שלך:

 במסגרת מקום עבודה חדש - אם התחלת לעבוד כשכיר אצל מעסיק חדש, עליך להנחות אותו להפקיד
  כספים בתוכניות הקיימות שלך.
 כעצמאי - המשך הפקדות לתוכניות הקיימות ישמור על רציפות התוכניות הפנסיוניות ויקנה לך הטבות
  מס המוענקות לך כעצמאי.

שמירת התוכניות הפנסיוניות - ביטוח מנהלים

במידה וטרם מצאת מעסיק חדש, ניתן לשמור על המשכיות התוכניות הפנסיוניות באופן הבא:
יש חשיבות רבה לשמר הפוליסות עקב מקדם הקצבה המובטח בהן. מקדם הקצבה הינו הבסיס לחישוב הקצבה שתשולם על ידי חברת הביטוח בגיל פרישה. ניתן בתקופות מעבר, עד שנה, לשלם סכומים יחסית נמוכים ולשמר את ביטוח החיים ואת ביטוח אובדן כושר העבודה ולשמור על הזכות לחדש הפוליסות בתנאים המקוריים אצל מעביד חדש.

 מסלול א' - "הסדר ריסק זמני" - מסלול השומר על סכומי הביטוח בביטוח חיים ובביטוח אובדן
  כושר עבודה, ללא מרכיב חיסכון , והוא כרוך בתשלום פרמיה מינימאלית.
 מסלול ב'- "תגמולים לעצמאים" - מסלול מקיף השומר על סכומי הביטוח בביטוח חיים ובביטוח
  אובדן כושר עבודה, כולל המשך מרכיב החיסכון, על פי תנאי ההשקעה המקוריים בתוכנית.
  יש להעביר הנחיות לא יאוחר מ-3 חודשים מיום סיום העבודה. לאחר 3 חודשים יבוטלו הכיסויים
  הביטוחיים בפוליסה ויחייבו תהליך קבלה מחדש לתוכנית חדשה בתנאים נחותים בהשוואה לאלו 
  הקיימים כיום בתוכניות על שמך.

שמירת התוכניות הפנסיוניות - קרן פנסיה

קרן פנסיה ותיקה

על מנת לשמור על זכויות מלאות אין למשוך כספים כלשהם, כולל כספי פיצויים. משיכת כספים מקרן הפנסיה הותיקה תגרום לאיבוד כל זכויות הפנסיה ללא אפשרות חרטה בעתיד.
כדי לשמור על זכויות מלאות (זקנה, נכות, שאירים) עליך לחתום עם הקרן על "הסכם המשכת ביטוח", לא יאוחר מ - 3 חודשים מיום סיום עבודתך.
חידוש החברות לאחר 3 חודשים יגרום למצב של היעדר כיסוי ביטוחי ויחייב צבירת תקופת אכשרה מחדש. שים לב - כל עוד לא תצבור תקופת אכשרה חדשה על פי תקנון קרן הפנסיה, לא תהיה מבוטח למקרה פטירה ונכות. ישנם מיקרים בהם הפסקת תשלום לתקופה העולה על 3 חודשים עלולה אף למנוע ממך לחלוטין את חידוש הכיסוי הביטוחי לפטירה ונכות. במקרה של הפסקת תשלומים לקרן לתקופה העולה על 24 חודשים לא תוכל לחדש את חברותך בקרן.

קרן פנסיה חדשה

על מנת לשמור על רציפות הכיסוי הביטוחי לפנסיית שאירים וביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לבקש "הסדר ריסק זמני" - מסלול השומר על סכומי הביטוח בביטוח חיים ובביטוח אובדן כושר עבודה ללא מרכיב חיסכון, והוא כרוך בתשלום פרמיה מינימאלית.
יש להעביר הנחיות הפעלת הסדר הריסק לא יאוחר מ-3 חודשים מיום סיום העבודה. לאחר 3 חודשים יבוטלו הכיסויים הביטוחיים ויחייבו צבירת תקופת אכשרה לביטוח מחדש.

יש לך שאלות נוספות? לחץ כאן

עזיבת עבודה
תחילת עבודה
לומדה
מרכז פרישה לעובדים
השקל שלך
טפסים
facebook linkedin
מידע וכלים עבורך
לומדה על ביטוח פנסיוני
לומדה על עזיבת עבודה
מאמרים מקצועיים
מחשבונים
שקל נט
מילון מושגים
שאלות נפוצות
ניוזלטר - השקל שלך
הרשמה לניוזלטר
שקל סוכנות
צוות מנהל
על הסוכנות
בין לקוחותינו
תנאי שימוש ושמירת פרטיות
יצירת קשר
צור קשר
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011