קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
ניהול ביטוח פנסיוני
עזיבת עבודה
המלצות והנחיות
ביטוח מנהלים וקרן פנסיה
קרן השתלמות, קופת גמל וביטוח בריאות וסיעוד
תהליך סיום עבודה
טפסים להורדה
שאלות ותשובות
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות

פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים הינם תשלום מענק המשולם לעובד בשל סיום יחסי עובד ומעביד. תשלום המענק יכול להיות בשתי דרכים ביחד ולחוד:
1. תשלום ישירות מהמעביד.
2. תשלום מקופות פנסיוניות שונות לרבות ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל.

כספי הפיצויים חייבים בתשלום מס מעבר לסכום פטור. סכום הפיצויים הפטור ממס הינו מכפלת שנות העבודה במשכורת האחרונה אך לא יותר מהתקרה הקבועה בחוק (12,340 ₪ לכל שנת וותק נכון לשנת 2015).
לדוגמא: פיצויי הפיטורים הפטורים ממס לעובד ששכרו 5,000 ₪ לחודש, 
לאחר 3 שנות עבודה, יהיו 15,000 ₪.

השכר הקובע לעניין תשלום פיצויי פיטורים לעובד שעבר מעבודה במשרה חלקית למשרה מלאה ולהיפך, יחושב לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו , באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.
לדוגמא: שכר אחרון בגין משרה מלאה = 5000 ₪. 
שנה 1 -עבודה בהיקף 80% משרה , חבות פיצויים בגין שנה זו - 5000 ₪ * 80% = 4000 ₪. 
שנה 2 -עבודה בהיקף 100% משרה , חבות פיצויים בגין שנה זו - 5000 ₪ * 100% = 5000 ₪.
סה"כ חבות פיצויים בגין כל תקופת העבודה = 4000 ₪ + 5000 ₪ = 9000 ₪.

לפני עזיבת עבודה עליך לקבל החלטה כיצד לטפל בכספי הפיצויים שנצברו לזכותך. ההחלטות שתקבל
לגבי ניצול פיצויי הפיטורים יקבעו האם תצליח לשמר את ערך הכספים תוך תשלום מס מינימאלי והאם
תבטיח את עתידך הכלכלי.

קיימות מספר חלופות לטיפול בכספי הפיצויים - פירוט בהמשך. בעת עזיבת עבודה עליך לקבל החלטה
איזו חלופה היא המתאימה לך ביותר.

טיפול בכספי פיצויים - חלופות:

 תשלום מס מיידי בשיעור המס השולי: במקרה זה תשלם בגין כל כספי הפיצויים החייבים, מס
   בשיעור סופי בהתאם להכנסותיך בשנת סיום העבודה.

 פריסת מס בגין הפיצויים החייבים במס, גובה המס ייקבע ע"י פקיד שומה: פריסת מס
   מתבצעת במטרה להקטין את נטל המס על כספי הפיצויים ניתן לשקול לפרוס את כספי
   הפיצויים החייבים במס על פני (עד) 6 שנים. בגין כל 4 שנות עבודה הינך זכאי לשנת פריסה אחת אך
   לא יותר מ- 6 שנים.
   אם סיימת את עבודתך החל מחודש אוקטובר של שנת המס, אזי שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת
   המס הבאה.
   גובה המס שישולם למס הכנסה כמקדמה, חושב בהתאם לצפי הכנסותיך העתידיות במהלך שנות
   הפריסה. שיעור המס הסופי יחושב עפ"י הכנסותיך מעבודה בפועל בשנים הבאות.

 רצף זכויות לקצבה: דחיית תשלום המס למועד הפרישה ע"י ייעוד כספי הפיצויים שנצברו בקרן
   הפנסיה או בתכנית ביטוח מנהלים לקצבה, למטרת קבלת פנסיה חודשית בגיל פרישה.
   המס ינוכה מהפנסיה - רצף זכויות לקצבה.
   את הפיצויים הצבורים בתוכניות קצבה ניתן לייעד למטרת קבלת קצבה חודשית מגיל פרישה.
   חוקי המס קובעים כי כספי פיצויים שיועדו לקצבה לא יובאו בחשבון בעת עזיבת עבודה לצורך
   התחשבנות במס הכנסה והמס בגינם ישולם בעת קבלת הקצבה בגיל פרישה. 
   המס יחושב בהתאם למדרגות המס במועד התחלת קבלת הקצבה (חלק מהקצבה עשוי להיות פטור
   ממס בכפוף לתקנות מס הכנסה, הפטור המרבי בגין הקצבה הינו 35% מתקרת הכנסה מזכה - נכון
   להיום). במקרה של מימוש בסכום חד פעמי – ישולם מס בהתאם למדרגות המס במועד המימוש ותוך
   תיאום עם ההכנסות החייבות במס בשנת המימוש.

 רצף זכויות לפיצויים: דחיית תשלום המס למועד סיום עבודה אצל המעסיקים הבאים - רצף זכויות
   לפיצויים.
   רצף זכויות לפיצויים משמעו דחיית תשלום המס תוך ויתור מלא על התחשבנות כלשהי עם מס הכנסה
   בעת הפרישה הנוכחית כולל האפשרות של קבלת פיצויים פטורים ממס. בשיטה זו ניתן לחבר מספר
   תקופות עבודה אצל מספר מעבידים וההתחשבנות המס תידחה למועד סיום העבודה אצל המעסיק
   הבא. הרווחים על כספי הפיצויים פטורים ממס רווח הון.
   רצף פיצויים מותנה בהתחלת עבודה תוך שנה מהפרישה אצל מעביד אשר יסכים להפקיד לקופת              הגמל הפרשות בגין פיצויים.
   החל משנת 2008 קיימת תקרת הפקדה לרצף פיצויים בגובה: 4 פעמים שמ"ב כפול שנות הוותק +
   השלמה ל- 100% חבות פיצויים. יתרת המענק תחויב עפ"י המס שולי .

 שילוב רצף זכויות לקצבה ורצף זכויות לפיצויים: ניתן לבצע שילוב בין רצף לקצבה ורצף זכויות
   לפיצויים. משמעות הדבר כי לא ניתן למשוך כספי פיצויים פטורים ממס וכי חובה למצוא מעסיק חדש
   תוך שנה מיום הפרישה שימשיך לשלם פיצויים לקופת הגמל.
   כספי הפיצויים בתוכניות קצבה מיועדים למטרת קצבה בגיל פרישה ויתרת הפיצויים יופעל לגביהם
   הסדר של רצף זכויות לפיצויים.

יש לך שאלות נוספות? לחץ כאן

 

עזיבת עבודה
תחילת עבודה
לומדה
מרכז פרישה לעובדים
השקל שלך
טפסים
facebook linkedin
מידע וכלים עבורך
לומדה על ביטוח פנסיוני
לומדה על עזיבת עבודה
מאמרים מקצועיים
מחשבונים
שקל נט
מילון מושגים
שאלות נפוצות
ניוזלטר - השקל שלך
הרשמה לניוזלטר
שקל סוכנות
צוות מנהל
על הסוכנות
בין לקוחותינו
תנאי שימוש ושמירת פרטיות
יצירת קשר
צור קשר
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011