קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
ניהול ביטוח פנסיוני
עזיבת עבודה
המלצות והנחיות
ביטוח מנהלים וקרן פנסיה
קרן השתלמות, קופת גמל וביטוח בריאות וסיעוד
פיצויי פיטורים
טפסים להורדה
שאלות ותשובות
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות

תהליך סיום עבודה

טופס 161, טופס 161 א'

במקרה של הפסקת עבודה, יש לדווח לרשות המסים על כספי הפיצויים המשולמים לך. לצורך כך תקבל ממעסיקך העתק מ- טופס 161 ובו פירוט הכספים המגיעים לך ובאילו קופות הם נמצאים. כעת עליך להחליט באיזו חלופה הנך בוחר לטפל בכספי הפיצויים. את החלטותיך לגבי חלופת הטיפול בכספי הפיצויים עליך למלא ב- טופס 161 א'.

טופס 161 א' - הוראות מילוי

דף מספר 1
עליך למלא את סעיף א' ולסמן V בסעיף ב.1 בלבד בהתקיים התנאים:
 לא היית מועסק במקביל אצל מעסיק אחר.
 לא פנית בעבר בבקשה להיוון קצבאות.
 במידה וסימנת V בסעיף ב.1 בלבד ניתן לעבור למילוי דף מס' 2.
 בכל מקרה אחר עליך לפנות לפקיד שומה באזור מגוריך.
דף מספר 2
 במידה ובחרת למשוך כספי פיצויים פטורים ממס תוך ניצול הפטור עליך לסמן V בסעיף 1.
 במידה ובחרת לא למשוך כספי פיצויים ולדחות את ההתחשבנות בנושא המס לעתיד, עליך לסמן V
  בסעיף 5 ובסעיף 5.1 ולהשלים את פרטי הקופות בהתאם לרשום בטופס 161.
 במידה ובחרת לייעד כספי פיצויים הנמצאים בפוליסות קצבה לצורך תשלום קצבה בהגיעך לגיל פרישה
  עליך לסמן V בסעיף 5 ובסעיף 5.2. ולהשלים את פרטי הקופות בהתאם לרשום בטופס 161.
 יש לחתום ולמלא הפרטים בסעיף ה' - בתחתית דף מס' 2.

 

תהליך משיכת כספי פיצויים

 הודעת המעסיק (טופס 161): הודעה מהמעסיק על סיום עבודה מתקבלת תוך 6 שבועות ממועד
  סיום העבודה בפועל, לאחר העברת פרמיה אחרונה מהמעסיק וקבלת נתונים סופיים אודות צבירת
  הפיצויים בתוכנית.
 הודעת העובד (טופס 161 א'): קבלת הודעת העובד על פרישה מהעבודה. בטופס נרשמות החלטות העובד בנוגע לטיפול מס בכספי הפיצויים.
 אישורים ממס הכנסה: במידה ונדרש עפ"י תקנות המס, יהיה עליך לגשת לפקיד השומה באזור
  מגוריך, כדי לקבל את האישורים הנדרשים עבור חברת הביטוח/קרן פנסיה/קופת גמל. לצורך כך עליך
  להצטייד בכל החומר הנדרש (3 תלושי שכר + טופס 161 + טופס 161 א').

 אישורי המס לחברת הביטוח/קרן פנסיה/קופת גמל: העתק מהנחיות מס הכנסה יש להעביר אלינו.
  רק לאחר קבלת האישורים, ניתן להגיש את הבקשה למשיכת הכספים.

 משיכת כספי פיצויים
   אם ברצונך למשוך כספי פיצויים יש לצרף את המסמכים הבאים:
 טופס בקשה לפדיון (בהתאם לחברת הביטוח בה הנך מבוטח).
 צילום תעודת זהות בלבד.
 צילום המחאה אישית (צ'ק) .

פדיון הכספים אורך כ-30 ימי עבודה ממועד הגשת כל המסמכים.

 

מתקשה במילוי הטופס ו/או רוצה לברר פרטים נוספים? לחץ כאן

 

עזיבת עבודה
תחילת עבודה
לומדה
מרכז פרישה לעובדים
השקל שלך
טפסים
facebook linkedin
מידע וכלים עבורך
לומדה על ביטוח פנסיוני
לומדה על עזיבת עבודה
מאמרים מקצועיים
מחשבונים
שקל נט
מילון מושגים
שאלות נפוצות
ניוזלטר - השקל שלך
הרשמה לניוזלטר
שקל סוכנות
צוות מנהל
על הסוכנות
בין לקוחותינו
תנאי שימוש ושמירת פרטיות
יצירת קשר
צור קשר
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011