קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
אודותינו
מוקדי שירות ומידע כללי
צוות מומחים
שקל Executive
גילוי נאות
בין לקוחותינו
קריירה בקבוצת שקל
חברות בקבוצה
שקל למעסיק
מוקד שירות ומידע כללי
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל נט
תיק לקוח
Customer portfolio

ייחודיות הקבוצה - הניהול ההוליסטי

בשנים האחרונות אנו עדים להתחוללותן של תמורות בשוק ההון, הביטוח והפיננסים. משבר כלכלי גלובלי, רגולציה ואכיפה מוגברת, רפורמות פנסיוניות ופיננסיות, ריבוי מוצרים וגופים מנהלים בתחומי הביטוח והפיננסים הם רק חלק מהסיבות להתפתחותה של גישת ניהול סיכונים הוליסטית.

ניהול הוליסטיהלקוח, בין אם הוא יחיד, תא משפחתי או חברה עסקית, חשוף במהלך חייו לסיכונים פיננסיים וביטוחיים. ניהול הוליסטי, הינו תהליך של מיפוי וזיהוי הצרכים המשתנים, הסיכונים להם חשופים הלקוחות לאורך זמן וכן, קבלת החלטות בבחירת הפתרונות האופטימאליים. כל זאת, תוך בחינה כוללת של סך הנכסים הפיננסים והביטוחיים של הלקוח. תוך כדי התהליך, מתבצעת בקרה על יישום ההחלטות, לרבות מעקב ודיווח משולב של סך הפתרונות.

במהלך חייו חוסך הלקוח, במסגרת תוכניות פנסיוניות (ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל), נדל"ן (דירה) ועד לנכסים "נזילים" כגון קרנות נאמנות, תעודות סל ופיקדונות בבנק. במקביל, הוא צובר התחייבויות, כגון משכנתא והלוואה לרכישת רכב ואו לצרכים שוטפים. ההתחייבות העתידית הגדולה ביותר הינה במקרים רבים ההוצאה החודשית הנדרשת, החל מגיל פרישה מהעבודה ועד תוחלת החיים. בתקופה זו הנכסים שנצברו אמורים לממן את ההוצאות.

ריבוי בגופים מנהלים מקשה לקבל תמונה שלמה

רוב הלקוחות צוברים נכסים אלה בהדרגה, במהלך חייהם ומוסרים אותם לניהול גופים שונים. כך, קופת הגמל מנוהלת במוסד פיננסי א', קרן הפנסיה במוסד פיננסי ב', ביטוח המנהלים מנוהל במוסד ג', את ביטוחי הבריאות והסיעוד מנהל מוסד ד' וקרן הנאמנות מנוהלת ע"י גוף חמישי. לעתים קרובות, בן/בת הזוג רוכש/ת נכסים דומים ומוסר/ת אותם לניהול גופים שונים. או במקביל, לוקחים הלוואות ומשכנתאות באמצעות גופים אחרים.
ריבוי הגופים העוסקים בניהול נכסי הלקוח מקשה מאוד על היכולת ליצור תמונה כוללת של הנכסים
שברשות הלקוח, מול ההתחייבויות או הסיכונים שנטל על עצמו. התוצאה: תהליך לקוי של קבלת החלטות כלכליות, לעיתים תוך התבססות על מידע חלקי. לדוגמה, כשלקוח מתייעץ עם מנהל ההסדר הפנסיוני לגבי הכסף שצבר בקרן הפנסיה או בביטוח מנהלים, הוא אינו לוקח בחשבון את הכסף שנצבר בקרן הנאמנות, או את השווי הכלכלי של הביטוח הסיעודי שרכש באמצעות גוף נוסף.

הגנה על נכסים פיננסיים

מטרת הניהול ההוליסטי במקרה זה, הינה התאמת התוכנית הפנסיונית למצבו של החוסך וכלל נכסיו, תוך שימת דגש על צרכיו הביטוחיים למקרה מוות ונכות, התאמת מסלול ההשקעה של נכסיו הפיננסים בהתאם להעדפת הסיכון שלו ומתן פתרונות הגנה לסיכוני בריאות, סיעוד, אריכות ימים, רכוש וחבויות.
פתרונות אלו מהווים סוג של הגנה על הנכסים הפיננסיים, שכן הם מסייעים לנו להקטין סיכונים שונים.
כך, לדוגמה, ביטוח סיעודי מבטיח כי במקרה שהלקוח נזקק לטיפול סיעודי, חברת הביטוח תממן ותפטור אותו מהצורך לחסוך ולייעד כסף מיוחד למטרה זו. באופן הזה, הלקוח יוכל לקבל החלטה כשהוא רואה לנגד עיניו את מכלול הנכסים וההתחייבויות שברשותו אל מול השימושים כמכלול אחד.

פתרונות הגנה לחברות עסקיות

בדומה ליחיד, חשופה גם חברה עסקית לסיכונים ביטוחיים ופיננסיים ומנהלת אותם באמצעות ריבוי
גופים. חברות עסקיות צוברות נכסים פיננסים, חלקן מושפעות ממחירי סחורות ומטבע חוץ ונדרשות
לניהול וגידור סיכונים מושכל לאורך זמן.
חברות ציבוריות מחויבות בהערכה של התחייבויות הקשורות להטבות עובד, כולל פיצויי פיטורין, תכניות פנסיה, וכדומה, בהתאם לתקן ה- IFRS. חברות רבות זקוקות לפתרונות הגנה על מלאי, ציוד, רכוש וחבויות. מעסיקים רבים מממשים את זכותם המוסרית לדאוג לתכנית פנסיה וביטוח, גמל והשתלמות והטבות לעובדים, תוך כדי ניצול היתרונות לגודל ובכך פועלים לרווחת העובד ביצירת תכנית מועדפת.
משמעות היישום של ניהול הוליסטי לחברות, הינו במתן פיתרונות לניהול סיכוניה של החברה כגוף
עסקי, תוך יצירת תשתיות בקרה ודווח שוטפים.

"מורה נבוכים"

לסיכום, חובה על כל אחד מאיתנו גם כיחיד וגם כחברה לנהל את הסיכונים הביטוחיים והפיננסיים
שלו מתוך ראייה כוללת של ההתחייבויות והנכסים העומדים לרשותו. כמעט בלתי אפשרי לעשות
זאת כאשר הנכסים השונים מפוזרים בין כל כך הרבה מנהלים שלא מתואמים או מנהלים קשר ביניהם. לכן, יישומו של הניהול ההוליסטי הינו בריכוז מכלול הנכסים אצל גוף שישמש כמנהל וכיועץ של הלקוח- גוף שיהיה "מורה נבוכים" של הלקוח וידע להתאים את המוצרים והיצרנים השונים לצרכיו.
מובן מאליו, שהדבר מחייב לבחור בקפידה רבה את הגוף המנהל- עליו ליהנות מאיתנות פיננסית
מוכחת, אמינות לאורך שנים וגודל מינימאלי, שיאפשר לו לפתח התמחויות שונות בתוכו ולייעץ ללקוח ברמה גבוהה, הן לגבי המוצרים השונים, שכל אחד מהם הוא עולם תוכן בפני עצמו, והן לגבי האופציות החוקיות והכלכליות שעומדות בפניו.

חזרה לדף "על הקבוצה"

ביטוח משכנתא
חיסכון לכל מטרה
שקל Executive
ביטוח תאונות אישיות
מרכז פרישה
ביטוח בריאות
google+ youtube
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011