קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
מוצרים
ניהול תיקי השקעות
קרן השתלמות
קופת גמל
פוליסת חיסכון
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות
צור קשר

חידושים בתחום

קסם אינווסט בשיטת הפניקס

פוליסת חיסכון המתבססת על אסטרטגיית השקעה במדדים בארץ ובחו"ל, תוך שימוש בהקצאת נכסים באמצעות מודל מתמטי ממוחשב ושימור רמת סיכון אישית באופן אוטומטי (Rebalance).

השקעה במדדים בארץ ובחו"ל

 מחקרים רבים בארץ ובעולם מלמדים כי ההשקעה במדדים הינה הבסיס האופטימאלי לניהול נכסים
  פיננסים לאורך זמן.
 תיק מדדים מפוזר מעניק למשקיע את הביטחון הטוב ביותר לשימור ערך השקעתו.
 הפניקס הינה החברה יחידה שמנהלת את ההשקעות שלה באמצעות מדדי הבורסה בארץ ובעולם.

הקצאת נכסים - Asset Allocation

הקצאת נכסים משמעותה בחירת המדדים המרכיבים את התיק וקביעת חלקם היחסי בהשקעה, ולכן, היא אחד הגורמים המשמעותיים בביצועי תיק ההשקעות.

הקצאת נכסים בקסם אינווסט

 לצורך הקצאת הנכסים פותחה מערכת מחשב ייחודית הבוחרת עבור הלקוח את הקצאת הנכסים
  היעילה ביותר.
 המערכת פועלת בסיוע אלגוריתם מתמטי מתוחכם שפיתוחו הבסיסי בוצע על ידי פרופ הרי מרקוביץ'
  זוכה פרס נובל לכלכלה, והיא מיישמת את התיאוריות המתקדמות ביותר כיום בתחום ניהול ההשקעות.

הקצאת נכסים - איך זה עובד?

 מודל מתמטי ממחושב בוחר את המדדים להשקעה ואת חלקם היחסי בהתאם לרמת הסיכון שבוחר
  הלקוח.
 הקצאת הנכסים האופטימאלית מותאמת במיוחד להשקעת כספים פרטיים ונזילים.

איזון מחדש בתיק - Rebalance

 לאחר שהורכבו הנכסים בתיק, אנחנו חייבים לוודא שרמת הסיכון שהלקוח בחר נשמרת.
 האיזון מחדש מאפשר את שמירת רמת הסיכון בתיק, בהתאם למאפייני הלקוח.

דוגמא:

 לקוח בחר רמת סיכון שמשקפת כיום את התיק הבא: 30% מניות ו70% מדדי אג"ח.
 כעבור חודש השתנו המדדים באופן הבא: מדדי מניות 20%+, מדדי אג"ח 8%-.

מה יקרה להרכבת התיק? מדדי מניות 36% ומדדי אג"ח 64% = רמת הסיכון בתיק עלתה!

איך מתקנים את המצב?

 מערכת ניהול ההשקעות מפעילה מהלך אוטומטי שיאזן את התיק מבחינת רמת הסיכון.
 האיזון תמיד מחזיר לרמת הסיכון שהלקוח בחר ואינו משנה את רמת הסיכון בתיק במידה ויש תנודתיות
  בשוק.

ניהול תיק אישי בקסם אינווסט

 הלקוח צריך להגדיר את רמת הסיכון שלו בהתאם לרמת ההשקעה ומאפייניו אישיים.
 מאפייני ההשקעה שהגדיר נשמרים במערכת ניהול ההשקעות הממוחשב וקובעים את אופן בניית
  וניהול התיק האישי שלו.
 המערכת הממוחשבת מבטיחה שדרישותיו ימומשו באופן תמידי בהתאם לרמת הסיכון שבחר, גם אם
  שכח לעקוב אחר ביצועי התיק.

יתרונות נוספים

 תשלום המס בגין הרווח הריאלי מתבצע רק בעת פדיון הכספים.
 נזילות מלאה - אין התחייבות לתקופת השקעה.
 עלויות נמוכות - העלות היחידה הינה דמי ניהול בלבד.
 שינוי טעמי השקעה באופן חופשי ללא עלויות נוספות
 לקסם אינווסט תוכנית המשך המיועדת לאפשר למבוטח בתום תקופת הביטוח למשוך את ערך הפדיון,
  כולו או חלקו ולהפקידו בתכניות משלמת לקצבה לפי תנאים מובטחים מראש.
 מקדמי הקצבה בתכנית ההמשך מחושבים לפי ריבית תחשיבית של 4% בניכוי 1% דמי ניהול.

סכומי הפקדה מינימאליים

 הפקדה חד פעמית - 50,000 ש"ח.
 סכום שוטפת - 1,000 ש"ח.

 

רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

 

 

מילון מושגים
חידושים בתחום
הסדר קבוצתי לארגונים
קרנות השתלמות
חיסכון לכל מטרה
קופות גמל
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011